Brev fra Nobelinstituttet, datert 8. september 2021, om Svar på anmodning fra Stortingets presidentskap om informasjon vedrørende driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt, og Redegjørelse for driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt

Status: Saka er sendt til komiteen for behandling.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang