Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 09.12.2021 Innst. 71 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet, jf. Prop. 22 S (2021-2022), kap. 290, 291, 292, 3291 og 3292, og Innst. 71 S (2021-2022).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 16.12.2021
   Votert i Stortinget 16.12.2021