Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.12.2018 Kl. 14:25:03)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar