Voteringsoversikt for sak:

Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:40:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Eskelands (H) stemme skulle her vært MOT, slik at antall stemmer MOT er 77 og antall stemmer FOR er 20.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:40:28)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Prop.1 S (2018-2019) Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) under del III spesielle tema, som ble vedtatt at vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar