Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Korsberg, Øyvind (101 - 120 av 239)
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1357 (2007-2008)

  Innlevert: 23.06.2008

  Sendt: 24.06.2008

  Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren

  Svart på: 01.07.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Statsråden varsler om endringer som gir fellingstillatelse på rovdyr før de har gjort skade på husdyr. Når og på hvilken måte vil dette bli gjort gjeldende?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1356 (2007-2008)

  Innlevert: 23.06.2008

  Sendt: 24.06.2008

  Svart på: 03.07.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  Kraftsituasjonen i Nord-Norge blir stadig vanskeligere grunnet økt forbruk spesielt innenfor industri og fordi ny produksjon ikke blir bygget ut. Enkelte regioner har nå kraftunderskudd, og i Øst-Finnmark vil situasjonen bli svært vanskelig når Sydvaranger Gruve AS starter opp produksjon. Mangel på ny produksjon og mangel på overføringskapasitet er det største problemet Nord-Norge står overfor. Hva vil statsråden gjøre for å forbedre kraftsituasjonen i Nord-Norge mht. ny produksjon og økt overføringskapasitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

  Dokument nr. 15:1254 (2007-2008)

  Innlevert: 10.06.2008

  Sendt: 11.06.2008

  Svart på: 18.06.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

  Narvik kommune ønsker å kjøpe en eiendom av Statsbygg på fagernesfjellet for videreutvikle næringslivet i området. Statsbygg sentralt nekter å selge, selv om Statsbygg nord er positiv til salg. Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning i saken slik at Narvik kommune kan få til en helt nødvendig næringslivutvikling i området?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

  Dokument nr. 15:1117 (2007-2008)

  Innlevert: 19.05.2008

  Sendt: 19.05.2008

  Svart på: 28.05.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

  Flere banker, bl.a. Forex, ønsker å etablere seg på OSL, men Forex har trukket seg fordi de ikke får alle relevante opplysninger for å drive virksomhet ved OSL. Den banken som får anbudet, får monopol på OSL. Er slike eksklusive avtaler som medfører monopol i tråd med konkurransereglenes intensjon om å styrke forbrukerens stilling, og vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av de konkurransemessige aspektene ved utleie av areal på norske flyplasser og OSL?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1093 (2007-2008)

  Innlevert: 13.05.2008

  Sendt: 14.05.2008

  Svart på: 21.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Viser til begrunnelsen. Mener statsråden at anbudskonkurransen om konsesjon for å drive drosjesentral i Tromsø har fulgt regelverket om offentlige anskaffelser, at ansienitetsprinsippet er fulgt, og er i henhold til § 46 i Yrkestransportforskriften der det fremkommer at sentraler skal drives etter en form for "samvirkemodell"?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:1027 (2007-2008)

  Innlevert: 30.04.2008

  Sendt: 02.05.2008

  Svart på: 09.05.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

  Den svenske regjeringen ønsker å selge statens eierandel på 37,3 prosent i TeliaSonera. I St.meld. nr.13 (2006-2007) Eierskapsmeldingen står det at Regjeringen vil opprettholde eierandelen i Telenor ASA som er på 53.96 prosent. I VG 30 april så fremkommer det at kilder i Finansdepartementet vurderer å bruke deler av oljefondet til oppkjøp av TeliaSonera for å styrke Telenor. Vurderer Regjeringen et kjøp av hele eller deler av TeliaSonera, og vil Regjeringen øke den statlige eierandelen i Telenor ASA?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:837 (2007-2008)

  Innlevert: 17.03.2008

  Sendt: 18.03.2008

  Svart på: 01.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

  Regjeringen har lovet fullskala CO2-rensing av Kårstø. Regjeringen første løfter om rensing i 2009 har vist seg å være fullstendig urealistiske, og mange undrer seg om den videre prosessen og hvem som skal avgjøre hva. Kan statsråden informere om når investeringsbeslutning for fullskala CO2-rensing på Kårstø blir tatt, hvem som skal ta beslutningen (Stortinget, Regjeringen eller Gassnova), og om Stortinget vil bli forelagt en sak om CO2-rensing på Kårstø i god tid før høsten 2009?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:696 (2007-2008)

  Innlevert: 22.02.2008

  Sendt: 25.02.2008

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 03.03.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Hvordan vil statsråden sørge for å rydde opp i uklarhetene som er skapt fra offentlige myndigheter når det gjelder konsekvenser av påvist virus i oppdrettsanlegg og skape forutsigbarhet for næringsdrivende langs kysten?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:576 (2007-2008)

  Innlevert: 01.02.2008

  Sendt: 01.02.2008

  Svart på: 08.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

  Media har hatt flere kritiske reportasjer om hygiene og kvalitetskontroll ved Aker Seafoods anlegg. Tidligere har Mattilsynet bidratt til at restauranter har fått sterk negativ omtale i media på uriktig grunnlag, noe som medførte omsetningssvikt og tap av omdømme. Synes statsråden det er riktig at Mattilsynet bidrar til at bedrifter får meget kritisk omtale i media uten at bedriftene får mulighet til å forklare seg, og hvilke retningslinjer har Mattilsynet når det gjelder kommunikasjon mot media?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:520 (2007-2008)

  Innlevert: 24.01.2008

  Sendt: 25.01.2008

  Svart på: 31.01.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Salg/bruk av Viberodden fyr var lenge et tema hos statsråden. Aktørene i Egersund regnet saken som avklart basert på en 30 års leieavtale med Kystverket. Nå har det oppstått en situasjon hvor Kystverkets eiendomsavdeling i Ålesund ikke godtar at investering av vann/kloakk avskrives. Begrunnelsen er at kystverket ikke har bruk for dette. Aktørene i Egersund, som tross alt skal være brukere av anlegget, er sterkt uenig. Kan statsråden gi status i dette arbeidet, og bidra til en god løsning i saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:495 (2007-2008)

  Innlevert: 18.01.2008

  Sendt: 18.01.2008

  Svart på: 24.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

  På årsmøtet i Natur og ungdom kom miljø- og bistandsminister Erik Solheim med indikasjoner på at Goliatfeltet ikke nødvendigvis ville bli bygget ut. Olje- og energiminister Åslaug Haga tilbakeviste denne uken utsagnet og uttalte at hun legger til grunn at Goliatfeltet bygges ut. Kan ministeren bekrefte at disse uttalelsene står ved lag, og at Goliatfeltet vil bli bygget ut?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:485 (2007-2008)

  Innlevert: 16.01.2008

  Sendt: 17.01.2008

  Svart på: 23.01.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Ifølge FS 07 så foreslås Olavsvern base nedlagt. Samtidig oppleves en økende militær og sivil aktivitet i nordområdene. Olavsvern har trykkammer som er viktig for helsevesenet. Olavsvern er også viktig for NATOs spesialsoldater og ubåter som trener og bruker basen jevnlig. Siden Olavsvern er finansiert med NATO-midler og er viktig for NATOs styrker, har statsråden kontakt med NATO før statsråden tar beslutning om Olavsverns fremtid, og vil statsråden legge vekt på NATOs syn?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:462 (2007-2008)

  Innlevert: 11.01.2008

  Sendt: 14.01.2008

  Svart på: 25.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Fra 1. februar overtar Norwegian flygninger av Forsvarets personell. I den forbindelse oppretter Norwegian flyrute mellom Bardufoss-Oslo og Oslo- Bardufoss, med færre avganger enn det som SAS har i dag. Dersom SAS reduserer eller stanser sine flygninger på Bardufoss, vil flytilbudet for befolkningen i Bardufoss-regionen kunne bli dramatisk dårligere. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at flytilbudet mellom Bardufoss-Oslo Oslo-Bardufoss ikke blir dårligere enn i dag, men heller blir bedre med flere avganger?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:241 (2007-2008)

  Innlevert: 16.11.2007

  Sendt: 19.11.2007

  Svart på: 23.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  I Riksrevisjonens rapport Dokument nr. 1 (2007-2008) avslører Riksrevisjonen at det i 2005 og nå også i 2006 har forekommet flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser hos Fiskeri- og kystdepartementet. I tillegg ser Riksrevisjonen alvorlig på at det er foretatt anskaffelser både i Fiskeridirektoratet og kystverket som er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Når - eller vil statsråden ta regelverket for offentlige anskaffelser på alvor og etterleve regelverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:238 (2007-2008)

  Innlevert: 16.11.2007

  Sendt: 16.11.2007

  Svart på: 22.11.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

  EFTAs overvåkningsorgan ESA gjennomførte i oktober en inspeksjon for å kontrollere om norske myndigheter overholder EØS-avtalens forpliktelser bl.a. når det gjelder offentlig kontroll av fisk og fiskeprodukter. I den foreløpige oppsummeringen avdekker ESA mange feil og mangler med kontrollsystemet som Mattilsynet har ansvar for. Også leder for de ansatte i Veterinærforeningen i Mattilsynet mener kontrollen med fisk er for dårlig. Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme ESAs krav?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:178 (2007-2008)

  Innlevert: 08.11.2007

  Sendt: 09.11.2007

  Svart på: 15.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Med behandlingen av strukturpolitikk for fiskeriflåten (St.meld. 21 2006-2007) så har Regjeringen fått gjennomslag for strukturering for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter. Struktureringen for denne fartøygruppen medfører stor problemer for svært mange innenfor denne lengdegruppen. Siden konsekvensen av struktureringen ikke ble godt nok ivaretatt og belyst under behandlingen i regjering og storting, vil da statsråden sørge for å utsette struktureringen eller finne andre løsninger for fartøygruppa mellom 11 og 15 meter?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:137 (2007-2008)

  Innlevert: 30.10.2007

  Sendt: 30.10.2007

  Svart på: 06.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

  Statskraft er Nordens tredje største kraftprodusent og har markeds beste analyseverktøy for strømmarkedet og har dermed sensitiv informasjon som har betydning for strømprisene i markedet. Det er helt åpenbart at slik informasjon kan bli misbrukt dersom informasjonen kommer på avveie og kan medføre at enkelte kan tjene grovt på krafttradning. Har Statkraft oversikt over hvem i selskapet som har denne informasjonen, og hvilke tiltak har Statkraft for å sikre at slik informasjon ikke blir misbrukt?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2006-2007)

  Innlevert: 27.09.2007

  Sendt: 27.09.2007

  Svart på: 04.10.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

  Tromsø kommune har mottatt en brannbåt, "Wanny Woldstad" som er 39 cm for lang til å kunne føres med fritidsbåtsertifikat. Sjøfartsdirektoratet vil ikke gi dispensasjon i regelverket når det gjelder lengde for fartøyet, noe som medfører at brannbåten må føres av personell med kystskippersertifikat. I dag har 16 ansatte ved brann og redning i Tromsø kommune fritidsbåtsertifikat. Vil statsråden bidra til dispensasjon i regelverket slik at brannbåten "Wanny Woldstad" kan føres av personell med fritidsbåtsetifikat?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1347 (2006-2007)

  Innlevert: 04.09.2007

  Sendt: 05.09.2007

  Svart på: 12.09.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

  Mattilsynet er nå i ferd med å gjennomføre stengning i helgene. Det vil medføre problemer for lakseeksporterende bedrifter, spesielt i Nord-Norge som eksporterer laks til Russland som er et av de viktigste markedene for norsk sjømat. Vil statsråden sørge for at mattilsynet holder åpent også i helgene slik at oppdrettsnæringen kan få eksportere laks?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1338 (2006-2007)

  Innlevert: 03.09.2007

  Sendt: 03.09.2007

  Svart på: 10.09.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Viser til oppslag i Fiskeribladet 24 juli 2007, der det fremkommer at fiskere som tidligere har strukturert fartøykvoter, nå med den nye strukturpolitikken til Regjeringen vil bli økonomisk skadelidende og må avvikle driften sin. Hva vil statsråder gjøre slik at fiskere som tidligere har strukturert i god tro, og under andre politiske rammebetingelser, ikke blir skadelidende med den nye struktureringspolitikken til Regjeringen?