Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1345 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Svart på: 30.06.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): NVE har tidligere avslått konsesjonssøknad fra Industrikraft Møre for gasskraftverk på Fræna. Statsråden har flere ganger slått fast at nye konsesjoner for gasskraftverk forutsetter CO2-rensing ved oppstart. I brev av 09. juni 2008 til statsråden fra organisasjonene Norsk Industri og Industri Energi påpekes viktigheten av dette kraftverket i forhold til en løsning for kraftsituasjonen i Midt-Norge.
Når forventer statsråden at ankesaken er ferdigbehandlet, og vil statsråden vurdere å myke opp sine konsesjonskrav?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Industrikraft Møre søkte 1. desember 2006 om anleggskonsesjon i henhold til energiloven for bygging og drift av et gasskraftverk på opptil 450 MW i Elnesvågen i Fræna kommune.

NVE avslo søknaden 5. mars 2008. I avslaget har NVE vektlagt overordnet myndighetsavklaring av de sist behandlede gasskraft-prosjektene, som etter NVEs vurdering innebærer at det ikke skal etableres nye konvensjonelle gasskraftverk i Norge.

Industrikraft Møre påklaget vedtaket 8. april 2008. Olje- og energidepartementet har nå klagen til behandling, og har avholdt møte med Industrikraft Møre AS og Adapt Consulting AS.

Klagen gjør det nødvendig med en grundig behandling, også hensett til kraftsituasjonen i Midt-Norge. Jeg kan derfor ikke nå tidfeste nærmere når saken forventes ferdigbehandlet i departementet.