Skriftleg spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:500 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Svart på: 26.01.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I en pressemelding fra NHD 11.05.09 vises til at striden om transaksjonene mellom Aker Solutions A/S og selskaper i Aker ASA konsernet hadde avdekket et behov og gjensidig ønske om en gjennomgang av aksjonæravtalen.
Hva er grunnen til at en slik gjennomgang ennå ikke er foretatt og når kan en revidert avtale mellom partene forventes klar?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Avtalen er inngått og følger vedlagt.

Jeg vil orientere Stortinget ytterligere ved egnet anledning.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1:

- Tilleggsavtalen (http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Aksjonæravtalen%20-%20klar%20til%20signering.pdf)

Vedlegg 2:

- Styreinstruks (http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Vedlegg%20A%20-%20styreinstruks%20-%20%20endelig.pdf)

Vedlegg 3:

- Vedtektsendring (http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Vedlegg%20A%20-%20styreinstruks%20-%20%20endelig.pdf)