Skriftleg spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:657 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Svart på: 21.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden nå ta kontakt med samferdselsministeren, og påse at en flyrute mellom Tromsø og Narvik opprettes, slik at pasienter og ansatte ved UNN kan få en trygg og bedre transport mellom byene?

Grunngiving

I dagsavisen Fremover 12.01. ber administrerende direktør i Helse Nord om at det opprettes en flyrute mellom Narvik - Tromsø. Direktøren minner om at det bare er to transportmuligheter mellom de to byene, landevei eller fly. Jeg tok opp dette spørsmålet om helsebussen med statsråden i spørsmål 15:1217. Jeg har også tatt opp problemet med at Hålogalands regionen ikke har dekning på ambulansehelikopter i spørsmål 15:1010. Statsråden ville ikke tilrettelegge for en god beredskap for regionen. Avstanden er stor i Nord Norge, og veinettet er i dårlig forfatning. Behovet for en trygg og rask transport av pasienter og ansatte i UNN må prioriteres. Dette fikk vi dessverre en påminnelse om etter den tragiske ulykken sist fredag.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har merket meg innspillet fra Helse Nord RHF i forbindelse med den tragiske ulykken på E6 i Lavangsdalen 7. januar.

Norge har et åpent og deregulert luftfartsmarked og alle flyselskaper hjemmehørende i EØS-området har i utgangspunktet fri adgang til å etablere flyruter innenfor markedet på kommersielle vilkår. For å sikre et flyrutetilbud der markedet ellers ikke ville gitt et tilfredsstillende tilbud, gir Samferdselsdepartementet tilskudd til drift av et stort antall regionale flyruter. Slike tilskudd kan bare gis gjennom at Samferdselsdepartementet pålegger forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på de aktuelle rutene og deretter kjøper flyrutetrafikk etter anbudskonkurranse. Det er i dag ikke offentlig kjøp på flyruten mellom Narvik og Tromsø.

Samferdselsdepartementet er i ferd med å utarbeide nytt anbud for kjøp av regionale flyruter i Norge som skal gjelde fra 1. april 2012. I den forbindelse vil departementet også vurdere rutenettet som skal omfattes av statlig kjøp. Det har vært gjennomført en høring høsten 2010 der det har kommet innspill fra berørte fylkeskommuner, som igjen har innhentet synspunkt fra bl.a. berørte kommuner og regionale helseforetak.

Jeg vil vurdere rutetilbudet som skal omfattes av offentlig kjøp, herunder også om det skal tas inn nye ruter i ordningen, i forbindelse med utformingen av nytt anbud på regionale ruteflyginger i Norge som skal gjelde fra 1. april 2012.