Skriftleg spørsmål fra Håkon Haugli (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1738 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Svart på: 06.07.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): I følge organisasjonen Stop Killing Kids and Queers dømte Iran nylig tre mindreårige gutter til døden for homoseksuell omgang.
Hva vil Norge gjøre for å oppfordre FNs nye spesialrapportør for Iran til å gå inn i og konfrontere landets myndigheter med slike saker?

Grunngiving

Human Rights Watch la i desember fram rapporten "We Are a Buried Generation: Discrimination and Violence against Sexual Minorities in Iran". Den dokumenterer omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd.
Iran er et av syv land som har dødsstraff for frivillig seksuell omgang mellom personer av samme kjønn (de øvrige er Mauritania, Saudi Arabia, Jemen, Sudan, samt deler av Somalia og Nigeria). For iranske homofile er trusselen om strenge straffer - som pisking og henrettelse - høyst reell. Menneskerettighetsaktivister anslår at så mange som 4.000 - 6.000 homofile er henrettet i Iran siden revolusjonen i 1979. Landet henretter også mindreårige. Human Rights Watch er kjent med at minst 19 personer under 18 år ble henrettet i perioden 2007-09.
FNs menneskerettighetsråd opprettet i mars en spesialrapportør for Iran.
I rådets begrunnelse vises det til iranske myndigheters behandling av kjente opposisjonelle og økende bruk av dødsstraff.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med dødsdommene i Iran mot tre mindreårige gutter for homoseksuell omgang, og har gjennom vår ambassade i Teheran søkt å få nærmere informasjon om dem. Slik tilfellet dessverre ofte er når det gjelder dødsdommer i Iran, har det ikke vært mulig å få flere opplysninger.

Norge stemte for opprettelsen av en spesialrapportør for Iran, og stiller oss fullt og helt bak hans mandat. Vi har uttrykt en klar forventning om at iranske myndigheter gir ham adgang til landet, selv om lite så langt tyder på at dette vil skje.

Vi har i møter med den nyutnevnte spesialrapportøren, senest 29. juni d.å., uttrykt vår helhjertede støtte til hans arbeid - ikke minst når det gjelder dødsstraff og situasjonen for seksuelle minoriteter i Iran. Vi vil fortsette å være en støttespiller i spesialrepresentantens viktige arbeid.

Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff, og har ved en rekke tilfeller kritisert Iran for landets svært høye antall henrettelser. Ifølge våre opplysninger, kan tallet ha vært så høyt som 680 henrettelser i 2010, og denne trenden later dessverre til å holde seg i inneværende år.

Det er spesielt urovekkende at det utstedes dødsdommer for seksuell legning og praksis, og Norge har ved en rekke tilfeller, bl.a. i FNs Menneskerettighetsråd, kritisert både Iran og andre land for dette.