Skriftleg spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:925 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Svart på: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Statssekretær Hilde Singsaas forsvarer i Dagens Næringsliv 22.02.12 at regjeringen bruker oljepengebruk utenfor handlingsregelen dersom midlene går til investeringer i oljesektoren, fordi de er svært lønnsomme. I DagenMagazinet 21.08.08 hevdet dog APs Marianne Aasen Agdestein at vedrørende presseffekt "er det ingen forskjell mellom å bruke en ekstra krone i investeringer til forskning eller til veibygging. Det slår akkurat likt ut i økonomien".
Er statsråden enig, eller skaper penger brukt på oljeinvesteringer mindre press?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en strategi for jevn og gradvis økning i bruken av petroleumsinntekter til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. Handlingsregelen setter en ramme for samlet bruk av oljeinntekter over budsjettet.

Oljeinvesteringene og annen etterspørsel fra oljevirksomheten fastlegges av selskapene selv, basert på lønnsomhetsbetraktninger. Oljevirksomheten gir store inntekter til fellesskapet. Investeringene i oljevirksomheten er nødvendige for å skape disse inntektene. I tråd med dette regnes ikke statens utgifter til oljevirksomheten som bruk av oljeinntekter og finansieres ikke innenfor handlingsregelens rammer.

Forskjellige offentlige inntekter og utgifter kan ha ulik virkning på aktiviteten i norsk økonomi. Det skyldes bl.a. at fordelingen av en etterspørselsendring på henholdsvis innenlandsk produksjon og import vil kunne variere. Slike forhold inngår i arbeidet med de framskrivningene for utviklingen i norsk økonomi som offentliggjøres i nasjonalbudsjettene.

Forskjellige offentlige inntekter og utgifter kan også ha ulik virkning på den langsiktige vekstevnen til norsk økonomi.