Skriftleg spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:4 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 02.10.2012
Svart på: 09.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I sin oppdaterte investeringesplan for 2012 øker Statnett anslaget for investeringene frem til 2020 fra 40-50 milliarder kroner til 50-70. Dette vil utgjøre økte investeringer på i snitt ca. 3-4 mrd. p.r år. Statnetts "inndragning av kjøpekraften" for å betale ned investeringer vil komme først i tiårene etterpå.
Hvordan vurderer finansministeren at denne investeringsøkningen vil påvirke presset i norsk økonomi i den perioden?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet vurderer utsiktene for økonomisk vekst og kapasitetsutnytting i norsk økonomi bl.a. i arbeidet med nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett. Investeringsaktiviteten i kraftsektoren og andre sektorer i økonomien er viktige faktorer i denne sammenhengen. Finansdepartementet baserer seg på informasjon om investeringer og annen aktivitet fra mange ulike kilder, herunder fra Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statistisk sentralbyrå, Norges Banks regionale nettverk mv.

Statnett oversendte sin oppdaterte investeringsplan for 2012 til NVE 29. september 2012. I den oppdaterte planen anslår Statnett sine investeringer i sentralnettet i neste tiårsperiode til 50-70 mrd. kroner. Dette er høyere enn i investeringsplanen som ble presentert i fjorårets Nettutviklingsplan, der investeringene ble anslått til 40-50 mrd. kroner i perioden 2011-2021. Den nye investeringsplanen innebærer at det årlige investeringsnivået vil ligge 1-2 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i den forrige planen. Det gjennomføres kontinuerlig investeringsprosjekter i kraftforsyning. De siste årene har investeringer i kraftsektoren ligget på rundt 12-15 mrd. kroner årlig, som tilsvarer ½-¾ pst. av BNP for Fastlands-Norge. Informasjon om Statnetts nye investeringsplaner vil på vanlig måte bli en del av Finansdepartementets vurderingsgrunnlag så snart de er med i NVEs og OEDs innrapporteringer til Finansdepartementet.