Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:451 (2012-2013)
Innlevert: 11.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Svart på: 20.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til oppslag i Aftenposten 9. og 10. desember 2012 om forholdene for de sykeste premature barna ved OUS. Det er svært alvorlige, og til dels uforsvarlige det som kommer fram. Professor Saugstad mener det haster med å bedre forholdene, og han uttaler: "Det blir fortvilende når vi hører at perspektivet for nybygg er kanskje først om 15 år, tidligst 7-8 år. Så lenge kan vi rett og slett ikke vente. Dette er en hastesak".
Når og hvordan vil helseministeren sikre forsvarlige forhold ved prematuravdelingen på OUS?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med at Oslo universitetssykehus ønsker en utvikling hvor det over tid legges til rette for en samling av lokalene, slik at sykehuset og Universitetet i Oslo kan knyttes sammen innen forskning, utdanning og innovasjon. Men - uansett utgang av denne prosessen - må Oslo universitetssykehus sørge for å gi alle pasientgrupper best mulig tilbud, og at de benytter den kapasiteten og kompetansen som finnes i sykehuset på en best mulig måte.