Skriftleg spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:558 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Svart på: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Hva mener finansministeren om ulempene og urettferdighetene for norske pensjonister i Thailand nevnt i begrunnelsen for spørsmålet?

Grunngiving

Norske minstepensjonister bosatt i Norge slipper å betale skatt grunnet lavt inntektsnivå. Norske minstepensjonister i Thailand tvinges til å enten betale kildeskatt eller skatt til Thailand. Dette medfører for mange at de kommer under inntektskravet i Thailand og tvinges derfor til å flytte hjem til Norge. Andre tvinges til å flytte hjem til Norge fordi kildeskatten gjør at de ikke klarer å opprettholde livet i Thailand. For andre norske minstepensjonister i Thailand betyr kildeskatten at de ikke lenger har råd til livsviktig medisinsk behandling i Thailand.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: De norske skattereglene for beskatning av pensjon er forskjellige for personer som er bosatt i Norge og personer som ikke er bosatt i Norge. Her skiller ikke de norske reglene seg fra tilsvarende regler i andre land.

Enhver som er bosatt i Norge kan frivillig velge å emigrere til Thailand. En norsk pensjonist som velger emigrasjon må i sitt valg ta konsekvensen av de skattemessige forskjeller som følger av skatteloven når gjelder den norske beskatningen av minstepensjon.

En minstepensjonist som velger å bosette seg i Thailand, må også forholde seg til thailandske skatteregler.

Norske og/eller thailandske regler vil nødvendigvis påvirke en persons private økonomi. Det er imidlertid opp til den enkelte pensjonist selv å vurdere hvilke konsekvenser de to lands skatteregler kan ha for hvordan vedkommende eventuelt innretter seg med hensyn til bosted.