Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:68 (2017-2018)
Innlevert: 17.10.2017
Sendt: 18.10.2017
Svart på: 23.10.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mange nye aksjonsbåter anskaffes for beredskapstroppen, når er disse planlagt levert, hva er kostnadsrammen for bestillingen og hvem er leverandør for båtene?

Grunngiving

Den tragiske massakren på Utøya den 22.juli 2011 illustrerte viktigheten av gode aksjonsbåter for norsk politi og beredskapstroppen. Det er nå besluttet å anskaffe nye aksjonsbåter for beredskapstroppen. Spørsmålsstiller ønsker gjerne svar på noen detaljer vedrørende denne viktige satsingen fra regjeringen.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er enig med representant Gulati i at gode aksjonsbåter er en viktig satsning fra regjeringen, da disse vil gjøre politiets innsatsevne mer robust og styrke politiets beredskap.

For å øke beredskapstroppens maritime kapasiteter er det besluttet å anskaffe nye aksjonsbåter. De første båtene vil bli levert i 2018. Ytterligere informasjon knyttet til beredskapstroppens maritime kapasiteter er graderte opplysninger i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser §§ 11 og 12 jf. offentleglova § 21.

Det er ikke tatt en beslutning på valg av leverandør og av konkurransehensyn kan jeg ikke gå nærmere inn på kostnadsrammen for de nye aksjonsbåtene.