Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:462 (2017-2018)
Innlevert: 07.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Svart på: 07.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Hva er status for forhandlingene om fremtidig kommersiell allmennkringkaster?

Grunngiving

Stortinget behandlet før sommeren Stortingsmelding 14 (2016-2017) om kommersiell allmennkringkaster. Regjeringen har etter dette utlyst en avtale.

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda C. Hofstad Helleland: Departementet behandler nå TV2s søknad om å bli tildelt oppdraget som kommersiell allmenkringkaster. For bl.a. å avklare at kunngjøringens krav til lokalisering blir oppfylt, og for å sikre at en tildeling vil være i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte, har departementet funnet det nødvendig å be TV2 avklare en del forhold i søknaden. Siden det fortsatt gjenstår noen avklaringer, er det ikke sannsynlig at et vedtak om tildeling vil kunne treffes i løpet av desember. Departementet fortsetter nå arbeidet med søknadsbehandlingen, med sikte på at et vedtak kan treffes så raskt som mulig.