Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:118 (2018-2019)
Innlevert: 11.10.2018
Sendt: 12.10.2018
Rette vedkommende: Kulturministeren
Svart på: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Det amerikanske hangarskipet Harry S Truman har kommet til Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture og de vil trenge tilgang til "SSSB" - Ship-Shore-Ship Buffer - som jeg har forstått er tilhørende i DABs frekvensbånd.
Hva vil statsråden foreta seg for at ikke DAB-nettet blir rammet av Natos bruk av samme frekvenser som f.eks. benyttes av beredskapsradioen NRK P1 på DAB?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som planlegger og tildeler frekvenstillatelser i Norge.

Nkom opplyser at man i lang tid har arbeidet med forberedelser til NATO-øvelsen Trident Juncture, herunder bruken av radiofrekvenser. Ingen kan ta i bruk frekvenser uten tillatelse fra Nkom, heller ikke styrker fra andre land som skal delta i øvelsen. I forarbeidet til øvelsen behandler Nkom et stort antall søknader om bruk av frekvenser. Søknadene kommer inn til Nkom via det norske Forsvaret. Nkoms viktigste hensyn ved tildeling av frekvenser til øvelsen er å ivareta tilstrekkelig beskyttelse av de sivile kommunikasjonssystemene, herunder også DAB-nettene. Samarbeidet mellom Nkom og Forsvaret er tett, og øvelsen generelt og frekvensbruk spesielt er også diskutert på høyt nivå i Sentralt totalforsvarsforum. Nkom gir ingen tillatelser til bruk av frekvenser som kan forstyrre DAB-nettene.

God planlegging av bruk av radiospekteret er avgjørende for at øvelsen skal bli en suksess. Bruken av utstyr for elektronisk kommunikasjon vil være svært stor under øvelsen, og god planlegging sørger for at kvaliteten for øvingspartene blir god og påvirkningen på elektronisk kommunikasjon i sivilsamfunnet blir minimert. Forsvaret og NATO disponerer store mengder frekvensspektrum til eget bruk, som er nødvendig for at alliansen skal kunne gjennomføre øvelser. I tillegg tildeler Nkom et stort antall frekvenser spesifikt til denne øvelsen. Nært samarbeid mellom Nkom og Forsvaret legger grunnlaget for at bruken av frekvensene kan sameksistere med sivilsamfunnets bruk av frekvenser, slik at samfunnsviktige tjenester kan operere uforstyrret gjennom øvelsen. Nkoms frekvenstildelinger sørger blant annet for at det ikke er tildelt frekvenser til øvelsen som er i bruk for sivile systemer for mobil, kringkasting, etc. i de aktuelle øvingsområdene. Nkoms viktigste hensyn ved tildeling av frekvenser til øvelsen er å ivareta tilstrekkelig beskyttelse av de sivile kommunikasjonssystemene.

Konkret når det gjelder bruken av SSSB (Ship-Shore-Ship Buffer) og frekvensbåndet 225-400 MHz (som er et frekvensbånd som brukes av SSSB) er det bare frekvensbåndet 225-240 MHz som benyttes til DAB. Forsvaret har på alle konferanser og møter som er arrangert under forberedelsene til øvelsen presisert at det ikke skal benyttes frekvenser under 240 MHz. Dette er også presisert i alle tillatelser til bruk av frekvenser som er tildelt i forbindelse med denne øvelsen.

Det kan aldri utelukkes at forstyrrelser oppstår som følge av at frekvenser tas i bruk uten tillatelse. Nkom har opp mot øvelsen tett dialog med Forsvaret om frekvensbruk. Gjennom planleggingen er det lagt grunnlag for at feil frekvensbruk ikke skal oppstå. Om det likevel skulle oppstå situasjoner der DAB-nett eller andre samfunnsviktige tjenester forstyrres, vil Nkom bistå til å løse slike situasjoner under øvelsen i samarbeid med de sivile aktørene og det norske Forsvaret.

Norkring, NTV og NRK har felles beredskap under hele øvelsen for å håndtere eventuelle faktiske hendelser. Kulturdepartementet følger også situasjonen tett.

Jeg kan for øvrig opplyse om at Norge ikke er alene om å ha DAB-sendinger i det samme frekvensområdet. Flere av våre viktigste allierte, blant annet Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, Italia og Frankrike har koordinert frekvensbåndet 174-230 MHz til DAB (og enkelte land i tillegg 230-240 MHz-båndet) til digital radio og tatt det i bruk til DAB-radio.