Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:122 (2018-2019)
Innlevert: 11.10.2018
Sendt: 12.10.2018
Svart på: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mange personer stod i soningskø i Norge i begynnelsen av oktober i år, og hva var antallet ved regjeringsskiftet i 2013?

Grunngiving

Justissektoren har vært et viktig satsingsområde for regjeringen, og jeg tillater meg derfor å stille spørsmål om resultatoppnåelse når det gjelder antall personer i soningskø.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Soningskøen er så godt som avviklet. Per 5. oktober i år var det 99 ubetingede dommer i soningskø.

Da regjeringen Solberg tiltrådte i oktober 2013 var soningskøen på 1213 ubetingede dommer. Regjeringens målrettede innsats for å redusere køen har derfor hatt god effekt.