Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2077 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Svart på: 19.08.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva vet regjeringen om ARC - som eies av et selskap tilhørende den norske forsvarskontraktøren Wilhelmsen-gruppen - sin rolle i USAs opptrapping i Persiabukta under MSP-ordningen; hva er regjeringens syn på at en kontraktør for det norske forsvaret bidrar til folkerettsbrudd gjennom å understøtte Trump-regjeringens ulovlige krigstrusler mot Iran, og kan regjeringen garantere at Norge ikke skal eskortere skip som frakter amerikansk krigsutstyr gjennom Hormuz-stredet mens USA truer med å utslette Iran?

Grunngiving

Rederigruppen Wallenius Wilhelmsen med hovedkvarter i Oslo, og som inngår i den norskeide Wilhelmsen-gruppen, eier det amerikanske rederiet ARC. Ifølge Wikipedia er det også Wilhelmsen-gruppen som eier og leier inn skipene som opereres av ARC. 4. Juli i år fikk et av ARCs skip, MV Resolve, en avtale med det amerikanske forsvaret om å frakte krigsutstyr fra USA og til i Kuwait, der USA har flere militære baser, svært nær Iran.

Wilhelmsen-gruppen inngikk i 2015 en strategisk rammeavtale med det norske forsvaret i 2015, og er i dag en nær samarbeidspartner for det Forsvaret.

Avtalen som ARC nå opererer under, er en del av det såkalte Military Security Program (MSP) i USA. ARC opplyser at MSP er en ordning der sivile skip kan hyres inn av USAs militære for bruk til militære formål i «i krig og nasjonale nødssituasjoner». MSP administreres av USAs forsvarsdepartement.
Det er flere grunner til å frykte at fremflytting av amerikansk krigsutstyr til Kuwait for det amerikanske forsvaret under MSP-ordningen, ikke handler om en nasjonal nødssituasjon i USA, men om forberedelser til en mulig krig mot Iran: USAs regjering har flere ganger åpent truet med å gå til krig mot Iran. Det er ikke kjent at det er blitt erklært noen nasjonal nødssituasjon i USA. Kuwait ligger dessuten ved Persiabukta, svært langt unna enhver mulig nasjonal nødssituasjon i USA. Derimot er det bare rundt 20 kilometer fra Kuwait, der USA har flere militærbaser, til Iran. 21. juni i år truet Trump Iran med «utslettelse». Dette er dessuten et alvorlig brudd på FN-charterets artikkel to forbyr trusler om maktbruk mot andre stater og dermed et angrep på folkeretten og den internasjonale rettsorden. USA har også brukt sine baser i Kuwait som utgangspunkt for angrepskrig i Persiabukta før, sist ved angrepet på Irak i 2003.
Den gangen fraktet Wilhemsen-gruppen krigsutstyr og tropper for USAs militære til Kuwait, for bruk i krigen mot Irak. Skipene ble eskortert av det norske forsvaret. Dette ble avslørt og dokumentert i dokumentaren Et lite stykke Norge av Erling Borgen, som ble vist på TV2. USAs krig mot Irak, som Wilhelmsen-eide skip bidro til, medførte at hundretusener av irakiske kvinner, menn og barn ble drept; at til sammen flere millioner ble lemlestet, foreldreløse og drevet på flukt samt en vedvarende humanitær katastrofe, flyktningkrise og en eksplosiv økning i islamistisk terror over store deler av Midtøsten og i Europa.
Den norske regjeringen har et betydelig moralsk medansvar, dersom aktører som ARC, som eies av selskap tilhørende en norsk forsvarskontraktør, bidrar til krigsforbrytelser eller andre folkerettsbrudd.
I verste fall kan ARCs fremflytting av amerikansk krigsutstyr til i Kuwait i Persiabukta få kilometer unna Iran under MSP-ordningen, inngå i forberedelsene til en ulovlig angrepskrig mot Iran, som kan ødelegge millioner av menneskeliv. Det som allerede nå er klart, er at den norske forsvarskontraktøren Wilhemsen-gruppen gjennom sin kontroll og eierskap over ARC, har bidratt til denne frakten av amerikansk krigsutstyr som understøtter Trumps folkerettsstridige krigstrusler mot Iran.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. august 2019, med tre spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes som han knytter til situasjonen i Persiabukten. Spørsmålene er henholdsvis hva regjeringen vet om det amerikanske rederiet ARC Shipping som eies av den svensk-norske Wallenius Wilhelmsen-gruppen; hvordan regjeringen stiller seg til påståtte folkerettsbrudd utført av ARC Shipping, og hvorvidt regjeringen kan garantere at Norge ikke skal eskortere skip som frakter amerikansk materiell til området.

Forsvarsministeren fører ikke oppsyn med ARC Shipping eller andre delvis norskeide utenlandske selskap. ARC Shipping er ikke kontraktør for Forsvaret eller andre norske myndigheter. Forsvaret har for øvrig kontrakt om logistikktjenester med WilNor Logistics Services, som eies av Wallenius Wilhelmsen-gruppens norske moderselskap Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

Norge vurderer som kjent deltagelse i flernasjonalt nærvær i Persiabukten for å sikre fri ferdsel etter senere tids angrep og bording rettet mot lovlig kommersiell skipsfart i farvannene. All eventuell deltagelse med norske militære styrker underlegges grundige folkerettslige vurderinger. En mulig deltagelse vil behandles i tråd med vanlige prosedyrer og Stortinget vil bli informert i tråd med etablert praksis.