Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2080 (2018-2019)
Innlevert: 12.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Til behandling

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Med opprettelsen av Finnmark landforsvar på Porsangmoen er det større behov for direkte flyruter til og fra Lakselv lufthavn Banak.
Hva vil forsvarsministeren gjøre for å sikre et bedre flytilbud for Lakselv lufthavn Banak?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg