Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:17 (2019-2020)
Innlevert: 03.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Svart på: 08.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden garantere at innbyggerne i alle politidistrikt skal kunne ringe til politiet for å bestille time nytt pass og få informasjon om at dette er mulig ved behov, og at ikke passbestilling utelukkende skal være mulig over internett?

Grunngiving

Det vises til sak i Rjukan Arbeiderblad i forrige uke, der det kom frem at en innbygger har ringt Sør-Øst politidistrikt for å få bestille time for å skaffe seg nytt pass. Tilbakemeldingen hun fikk var at dette kun var mulig å gjøre over internett, selv etter kunden opplyste om at hun var 75 år, hadde hatt slag, og ikke mestret bruk av smarttelefon eller pc. Et problem hun har støtt på nå er at hun verken får legitimert seg i banken eller sendt flyttemelding uten pass.
Som et ledd i gjennomføringen av nytt hvitvaskingsregelverk har norske myndigheter bedt bankene om å sørge for oppdatert informasjon om alle sine kunder. Dette inkluderer at kunder som ikke tidligere har møtt fysisk opp i banken med gyldig pass, er nødt til å gjøre dette innen fristen som er satt for den aktuelle banken. Dersom kunden ikke gjør dette, vil banken måtte sperre kundens kontoer. Dersom det blir unødvendig komplisert og innviklet å skaffe seg pass, er dette uheldig både for den aktuelle bankkunden, og for bankene som kan miste kunder på grunn av at enkeltpersoner ikke får skaffet seg pass.
Den teknologiske utviklingen gir oss fantastiske muligheter. Samtidig skjer det dessverre for ofte at myndighetene og andre blir så ivrige på nye digitale løsninger at det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til folk i samfunnet som av ulike grunner ikke kan bruke internett eller smarttelefon. Nettbestilling kan nok være praktisk og gjøre det mer lettvint å skaffe seg pass for mange. Men om dette er eneste mulighet for bestilling så får det motsatt konsekvenser for dem som ikke bruker internett. Det er derfor viktig å sørge for at det er like enkelt å bestille time også for disse innbyggerne. Da må innbyggere som ønsker eller må bestille time på en annen måte få hjelp til å finne ut av dette. Det betyr at de må få informasjon om at det er mulig å bestille på andre måter og ikke bli henvist bare til bruk av smarttelefon eller pc.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: I forbindelse med ny struktur for utstedelse av pass og lansering av nye pass og nasjonale ID-kort iverksettes det en rekke kompenserende servicetiltak. Et av tiltakene er at alle pass- og ID-kontor skal ha tilbud om timebestilling. Dette skjer primært på politiets nettsider. Politidirektoratet opplyser at personer som ikke har tilgang til eller er brukere av internett i alle politidistrikter kan kontakte politiet på telefon for å få bestilt en time ved sitt lokale passkontor.

Andre tiltak for økt brukertilgjengelighet er utvidede åpningstider og et nytt system for SMS-varsling som skal sørge for at brukerne blir varslet før passet går ut. Det skal videre etableres en mobil løsning for passutstedelse for å sikre bedre tilgjengelighet i områder med lang reisevei.