Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:58 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Statens Vegvesen har avlyst konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet, fordi den eneste kvalifiserte tilbyderens tilbud lå mer enn en milliard over byggherreanslaget. Forventer samferdselsministeren at det likevel skal være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor rammen?

Grunngiving

Statens vegvesen har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at Rogfast-prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt, og har lagt saken fram for Samferdselsdepartementet.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg