Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:255 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 15.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Norske organisasjoner og private interesser har fått konkret kunnskap om innholdet i frihandelsavtalen mellom EFTA og Mercosur-landene fra regjeringa. Stortinget har ikke fått slik informasjon.
Kan statsråden legge fram oversikt over hvem som har fått informasjonen, når informasjonen er gitt og hvilken konkret informasjon det gjelder?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Informasjonen som er gitt norske organisasjoner og private interesser vedrørende utkast til frihandelsavtale mellom EFTA- og Mercosur-landene er tilsvarende den offentlig tilgjengelige informasjonen som er lagt ut på regjeringens nettsider. Det er praksis for at regjeringen orienterer Stortinget om forhandlingsresultatet og legger fram hele avtaleteksten når det fremmes stortingsproposisjon om samtykke til ratifikasjon av en handelsavtale.

For øvrig viser jeg til at jeg 21. oktober d.å. ga en orientering om forhandlingsresultatet i Stortingets Europautvalg.