Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:378 (2019-2020)
Innlevert: 22.11.2019
Sendt: 25.11.2019
Svart på: 10.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Vil justis- og innvandringsministeren sørge for at bakgrunnen til de 182 på landnivå blir klarlagt og offentliggjort, slik at denne kriminalitet kan bekjempes på en god måte?

Grunngiving

I den offentlige debatt nevnes ofte 182 gjengangerkriminelle i gjengmiljøene i Oslo. Hvis det er et tverrsnitt av ungdomsbefolkningen har vi et ungdomsproblem, men hvis over 90 % har innvandrerbakgrunn har vi et integreringsproblem.
Dersom det blir kjent hvilken landbakgrunn som er overrepresentert blant de 182 vil man få kunnskap som medfører at integreringsmyndigheter og byrådet i Oslo kan sette inn forebyggende tiltak mot. Det blir også etablert kunnskap om hvilke familier som bør følges nøye fra barn blir født. Også de familier som har barn fra før kan følges opp. Da kan forebyggende tiltak og hjelpetiltak skreddersys.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr:

Svaret med figur i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]