Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2452 (2020-2021)
Innlevert: 14.06.2021
Sendt: 14.06.2021
Svart på: 24.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hvordan vil regjeringen sikre at alle får tilgang til sitt koronasertifikat, også de som ikke har tilgang til BankID?

Grunngiving

BankID er en elektronisk identifikasjon som er utviklet og eies av bankene. Mange med utviklingshemning har ikke tilgang til BankID. Staten har tatt i bruk BankID også for tilgang til helsenorge.no, noe som forhindrer at de uten BankID får tilgang til sitt koronasertifikat. Norsk Forbund for Utviklingshemming (NFU) påpekte problemstillingene i sitt høringssvar til «Midlertidige endringer i smittevernloven (koronasertifikat)» den 11.05.2021.
Problemstillingen knyttet til manglende tilgang til BankID har vært kjent i mange år. Mange med utviklingshemning er utestengt fra netthandel, viktig digital kommunikasjon og informasjon fra det offentlige. Nå er heller ikke koronasertifikat tilgjengelig for mange med utviklingshemning.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I likhet med stortingsrepresentanten mener jeg det er viktig at personer med funksjonsnedsettelser og de som ikke kan være digital aktive på helsenorge.no har tilgang til sitt koronasertifikat.

Det er slik at flere av tjenestene på helsenorge.no inneholder personlige helseopplysninger, og det kreves derfor høyeste sikkerhetsnivå fra ID-porten for å logge inn. De som er over 16 år og enten har norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan logge inn på helsenorge.no ved å bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID. For barn og unge under 16 år, vil foreldre ha innsynsrett til koronasertifikat.

For de som ikke kan være eller er digitalt aktive på helsenorge.no, så er det allerede i dag mulig å opprette en fullmakt på helsenorge.no for å la andre få tilgang til tjenestene som den enkelte samtykker til. Denne fullmakten kan også gis per brev. Den som har fullmakt kan logge inn på helsenorge.no, laste ned koronasertifikatet og skrive det ut.

Jeg har i tillegg bedt etatene om å sørge for løsninger som ivaretar at også personer som ikke kan være digitalt aktive på helsenorge.no, får tilgang til sitt koronasertifikat. Vi arbeider nå med en alternativ løsning for manuell utstedelse av koronasertifikat. Løsningen innebærer at innbygger kan ringe et kundesenter, be om utskrift av koronasertifikat og få dette tilsendt til folkeregistrert adresse. I første omgang vil denne tjenesten kun gjelder for innbyggere som enten har norsk fødselsnummer eller d-nummer, og utskriftsmulighet vil kun gjelde vaksinestatus og gjennomgått sykdom. Løsningen vil være klar omtrent samtidig som vi lanserer koronasertifikatet som del av den europeiske løsningen.