Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2901 (2020-2021)
Innlevert: 30.08.2021
Sendt: 30.08.2021
Svart på: 06.09.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Innen 1. juli 2021 skulle Bane NOR levere en anbefaling av rutemodell og infrastrukturtiltak til Jernbanedirektoratet. Anbefalingen skal være fordelt på utviklingstrinn med tilhørende kostnadsestimater for hele strekningen Melhus – Steinkjer for to tog i timen, som foreløpig mål var 2027. Er denne anbefalingen tilgjengelig for offentligheten, og hvordan vurderer statsråden fremdriften for å nå målet i Byvekstavtalen om to tog i timen innen 2024?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Tilbudsforbedringer på Trønderbanen har høy prioritet i departementet. Den 25. januar 2021 sendte Samferdselsdepartementet et oppdragsbrev til Jernbanedirektoratet, der departementet ba om at Jernbanedirektoratet ba Bane NOR planlegge for å oppnå to tog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Stjørdal tidligere enn for hele strekningen Melhus – Steinkjer. Dette oppdraget ble gitt for at Bane NOR skulle påbegynne detaljplanlegging av flere identifiserte tiltak som er nødvendige for å oppnå 2 tog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Stjørdal, slik at befolkningen får denne tilbudsforbedringen så tidlig som mulig.

Jernbanedirektoratet har nå mottatt en kapasitetsanalyse fra Bane NOR, samt hatt dialog om en foreløpig vurdering av kostnader og tiltak for en trinnvis realisering av effektpakken to tog i timen Trønderbanen. Bane NOR vil i nær framtid oversende sin endelige vurdering til direktoratet. Direktoratet vil etter dette komme tilbake til Samferdselsdepartementet med en samlet tilrådning som også vil belyse oppdaterte samfunnsøkonomiske vurderinger, samt materiellbehovet ved en slik trinnvis inndeling. Direktoratet tar sikte på å oversende sin anbefaling til departementet i løpet av september.