Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:398 (2021-2022)
Innlevert: 17.11.2021
Sendt: 18.11.2021
Svart på: 26.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Tok utenriksministeren opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar på sitt siste møte med qatarske myndigheter?

Grunngiving

I 2010 ble Qatar tildelt fotball-VM i 2022 av FIFA. Tildelingen har blitt sterkt kritisert for manglende hensyn til menneskerettigheter. Det er også sterke mistanker om korrupsjon. FIFA gjorde ingen vurderinger av hvorvidt tildelingen kunne ha negative konsekvenser for menneskerettighetene.
Qatars egne tall sier at over 15.000 migrantarbeidere har dødd i Qatar det siste tiåret, mens Amnesty International har kritisert myndighetene for å la migrantarbeidere dø uten at årsakene undersøkes eller adresseres. Migrantarbeidere har heller ikke lov til å fagorganisere seg i Qatar.
Norge har et utstrakt forhold til Qatar som omfatter både politiske- og næringsmessige forhold. Fotballen gjennom de nasjonale forbundene og FIFA har vært satt under sterkt press til å bruke sin innflytelse på Qatar for å forbedre forholdene for migrantarbeiderne i landet. Norske fotballsupportere, det norske landslaget og norsk fotballforbund har brukt sine arenaer til å ytre sine krav.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Ja, i min telefonsamtale 16. november 2021 med Qatars visestatsminister og utenriksminister, sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, tok jeg opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar.