Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Næringsliv (1 - 20 av 24)

 • Munnleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hvorfor landbruksministeren anbefaler et prissamarbeid for å hindre sunn konkurranse i dagligvarebransjen som kommer forbrukerne til gode
 • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tilgang til allmennkringkastingstilbud og nettleverandører, og hvorvidt statsråden deler de bekymringene mediebransjen har framført over lengre tid her hjemme når det gjelder de nasjonale portvokterne
 • Spørsmål ved møteslutt fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Spørsmål ved møteslutt

  Datert: 20.12.2021

  Svart på: 20.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorvidt statsråden har feilinformert Stortinget og brukt EØS-avtalen feilaktig for å innskrenke mulighetene for en akseptabel lønnsstøtteordning, og om å redegjøre for hvilket handlingsrom Norge har
 • Spørsmål ved møteslutt fra Erna Solberg (H) til finansministeren

  Spørsmål ved møteslutt

  Datert: 17.12.2021

  Svart på: 17.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om å få en orientering om den såkalte lønnskompensasjonsordningen knyttet til pandemibekjempelsen, da det ikke ser ut til å bli fremmet noen proposisjon om ordningen før i januar
 • Munnleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om voldsom usikkerhet for utelivsnæring, reiseliv og kulturlivet med de nye koronatiltakene, og om å få penger raskt ut ved å bevilge midler direkte til kommunene via nysalderingen
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at Stortinget nå må bevilge krisestøtte for å hjelpe folk med strømregningene, og hvorvidt det er utenkelig for Arbeiderpartiet å regulere strømeksporten så vi unngår ytterligere strømprisøkninger og ytterligere tapping av vannmagasinene
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om innretningen av de økonomiske tiltakene i forbindelse med nye inngripende smitteverntiltak, og innføring av lønnsstøtte i stedet for eller i tillegg til kompensasjonsordning
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om å ta kontroll med eksporten av strøm, som vi har muligheten til ved hjelp av en paragraf i konsesjonene til Statnett for de nye utenlandskablene, og sikre at norske strømkunder ikke skal betale prisen for en feilslått og totalt uansvarlig klimapolitikk i Europa
 • Munnleg spørsmål fra Tina Bru (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at rekordhøye strømpriser har gitt mange en utrygghet de aldri tidligere har kjent på, blant dem de aller fleste barnefamilier, pensjonister og enslige med vanlige inntekter, og hva slags trygghet statsministeren kan gi disse nå før jul
 • Spørjetimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om å gjera det betre å eiga arbeidsplassar i distrikta, då me allereie ser resultatet av politikken med Sp i regjering når ein bedriftseigar i Gulen flyttar fordi skattetrykket blir så stort
 • Spørjetimespørsmål fra Olve Grotle (H) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan orientere om kor tid regjeringa kjem med framlegg til tiltak som sikra nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026, men også sikra desse fjordane som anløpshamner for cruisebåtar etter 2026, her medrekna sikring av etablering av landstraum i Flåm
 • Spørjetimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om at regjeringa vurderer å auke statleg eigarskap i einskilde selskap, men òg selje seg ned i andre, og kva for selskap som er aktuelle for statleg nedsalg og oppkjøp
 • Spørjetimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på på vegner av: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om at det ligger an til at melken blir dyrere for vanlige folk og at arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert, som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd, og hvorvidt statsråden vil stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden vil sørge for at norske banker får en likere praksis som sikrer at personer uten avklart identitet får tilgang på grunnleggende banktjenester, herunder digitale banktjenester
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om korleis statsråden vil følge opp at Statens vegvesen skal arbeide innanfor forsøksordninga med «tidleg involvering»
 • Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva statsråden mener er den mest vesentlige forskjellen på Solberg-regjeringens aktive næringspolitikk og Støre-regjeringens aktive næringspolitikk
 • Spørjetimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvilke grep i statsbudsjettet for 2022 regjeringen har foreslått for å bøte på omsetningsvikt i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien og at grunnlaget for mange arbeidsplasser forsvinner på grunn av grensehandel
 • Spørjetimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om statsråden synes at det er rett å bruke hundrevis av millioner på aktive oppkjøp av private barnehager
 • Spørjetimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på på vegner av: Næringsministeren

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden ser det som aktuell politikk å gje nye løyve til dumping av gruveavfall i sjø (sjødeponi) i komande stortingsperiode
 • Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvorfor staten skal starte kommersielle selskaper, som et statlig hydrogenselskap, i konkurranse med andre for å sikre overskudd til å drive velferdsstaten