Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til kommunalministeren

Datert: 14.02.1991
Svart på: 20.02.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Pål Atle Skjervengen (FrP)

Spørsmål

Pål Atle Skjervengen (FrP): "Organisasjoner i arbeiderbevegelsen inkludert Arbeiderpartiet, Oslo Arbeiderparti, AUF, AUF i Oslo m.m. vil spare ca. 10 mill. kroner årlig i husleie dersom Arbeiderpartiets eget forslag i Oslo kommune om Folketeater- bygningens vedtekter blir vedtatt.

Finner kommunalministeren på denne bakgrunn arbeiderpartirepresen- tantene i Oslo formannskap og bystyre habile til selv å delta i behandlingen av saken etter forvaltningslovens § 6, annet ledd?"


Les heile debatten