Spørjetimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Svart på: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Hvorfor aksepterer ikke Sjøfartsdirektoratet høreapparater som teknisk audiologisk hjelpemiddel på linje med briller, når det gjelder sertifisering av sjøfolk, eksempelvis sertifisering som navigatører?"


Les heile debatten