Spørjetimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (Uavh) til helseministeren

Datert: 28.02.1996
Svart på: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (Uavh): "Alvorlige spiseforstyrrelser er et problem som mange i dag sliter med. For to år siden lovet daværende helseminister Werner Christie at det skulle opprettes et nasjonalt kompetansesenter for disse typer lidelser. I budsjettdebatten i fjor høst var også disse lidelsene en av begrunnelsene for den økte bevilgningen til psykiatrien.

Hva har helseministeren gjort for å følge opp dette, og når vil løftet om et nasjonalt kompetansesenter bli innfridd?"


Les heile debatten