Spørjetimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om å bedre forholdene for de mange norske barn som utsettes for passiv røyking i hjemmet

Datert: 07.01.1999
Svart på: 13.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): I en nordisk undersøkelse om foreldres røykevaner, viser det seg at ca. 32 pst. av norske foreldre røyker når barna er tilstede. Dette er fire ganger så mange som f.eks. i Finland. Dette tilsier at ca. 230 000 norske barn utsettes for passiv røyking. Forskning har påvist stor fare for alvorlig helseskade hos denne gruppen barn.

Hva akter statsråden å gjøre for å bedre forholdene for disse barna?


Les heile debatten