Spørjetimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om forskriftene til ny våpenlov, hvor det er satt en grense på fire registreringspliktige våpen av typen rifler/hagler for påbud om oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap

Datert: 20.05.1999
Svart på: 26.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Jeg viser til punkt 2b, i forskriftene til ny våpenlov som nå er ute på høring, hvor det med hensyn til nedlåsing er satt en grense på fire registreringspliktige våpen av typen rifler og/eller hagler for påbud om oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Synes statsråden at denne grensen på antallet våpen er i tråd med justiskomiteens Innst. O. nr. 39 (1997-98) og våpenloven, om kontrollen med oppbevaring av våpen?


Les heile debatten