Spørjetimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om forslaget om å tildele nye laksekonsesjoner etter prinsippet "simultant stigende auksjon" og å innføre en arealavgift, som er i strid med allemannsretten

Datert: 02.11.2000
Svart på på vegner av: Fiskeriministeren
Svart på: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fiskeridepartementet har foreslått å tildele nye laksekonsesjoner etter prinsippet "stimulans stigende auksjon", og det er foreslått å innføre en arealavgift. Inntektene er tatt med i statsbudsjettet for 2001. Forslaget om arealavgiften er et nytt prinsipp, og det er betenkelig at staten avgiftsbelegger arealer som ikke tilhører staten.

Er ikke statsråden betenkt over at den innfører et nytt forvaltningsregime som er i strid med allemannsretten, og hva blir gjort for å avklare dette rettsspørsmålet?


Les heile debatten