Spørjetimespørsmål fra Raymond Robertsen (H) til helseministeren

Datert: 28.02.2002
Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

Raymond Robertsen (H)

Spørsmål

Raymond Robertsen (H): Vadsø ligger 18 mil fra nærmeste sykehus, og ønsker å modernisere sitt røntgenutstyr. Dette vil gi byens innbyggere et bedre tilbud samt representere en økonomisk besparelse for samfunnet i form av reduserte reisekostnader. Rikstrygdeverket vil ikke gi tilskudd til dette.

Hvilken strategi har Regjeringen for at man ser samfunnets midler under ett, og at staten gjennom Rikstrygdeverket kan bidra til drift av desentraliserte tilbud for å spare reisekostnader?


Les heile debatten