Spørjetimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om gjennomføring av prosjektet med desentralisert undervisning for legestudenter ved SiR fra Universitetet i Bergen

Datert: 17.02.1998
Svart på: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Det lenge planlagte prosjektet med desentralisert undervisning for legestudenter ved SiR fra Universitetet i Bergen er i fare. Medisinsk fakultet mangler 9 mill. kroner i 1998 for å gjennomføre prosjektet.

Vil statsråden se hva som kan gjøres, slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt?


Les heile debatten