Spørjetimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Om forskjellsbehandling mellom kjønnene ved beregning av fødselspenger, når en far som blir arbeidsledig rett etter fødselen får permisjonsgrunnlaget beregnet ut fra arbeidsledighetstrygden

Datert: 25.01.2006
Svart på: 01.02.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Venstre har blitt gjort kjent med at reglene for beregning av fødselspenger kan medføre en forskjellsbehandling mellom kjønnene. Dersom far blir arbeidsledig rett etter fødselen, vil permisjonsgrunnlaget bli beregnet ut fra arbeidsledighetstrygden, mens mor i samme situasjon vil få sitt permisjonsgrunnlag beregnet etter de 6 beste av de 10 siste månedene før fødselen.

Hvorfor har ikke faren tilsvarende rettigheter?


Les heile debatten