Spørjetimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til justisministeren

Om hvor lang saksbehandlingstiden er for billighetserstatning for romanifolk/tatere, og hvilke tiltak som er satt inn for å få den ned

Datert: 18.10.2006
Svart på på vegner av: Justisministeren
Svart på: 25.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I 2005 ble vilkårene for å få billighetserstatning oppmyket for blant annet taterne. Jeg har blitt kontaktet av hovedpersonen i filmen "Tradra - i går ble jeg tater". Han har jobbet med sin sak siden 1997 og sendte ny søknad etter Stortingets beslutning i 2005. Han kunne fortelle en historie om lang saksbehandlingstid og mye byråkrati.

Hvor lang er saksbehandlingstiden for denne gruppen, og hvilke tiltak er satt inn for å få saksbehandlingstiden ned?


Les heile debatten