Spørjetimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til justisministeren

Om å gjennomgå og sikre kontrollrutiner i Sivilforsvaret etter en betydelig omstilling

Datert: 16.02.2007
Svart på: 07.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Sivilforsvaret har gjennomgått en betydelig omstilling. Det har i media siste tida fremkommet påstander om sviktende kontrollrutiner i sivilforsvarssystemet.

Kan statsråden forsikre oss om at rutiner gjennomgås og at nødvendige tiltak treffes?


Les heile debatten