Spørjetimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at det er et omfattende etterslep i vedlikehold på veitunneler over hele landet, og hva som gjøres for at tunnelene ikke bare blir rassikre, men også driftssikre

Datert: 12.04.2007
Svart på: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med nyheten om at ytterligere 6 tunneler på E18 i Vestfold må stenges for å gjennomføre nødvendig sikringsarbeid, fremkommer det også at etterslep i vedlikehold på veitunneler over hele landet er omfattende. Det er anslått at over 2 mrd. kr må til for å reparere alarmtelefoner, lys- og ventilasjonsanlegg samt dårlig veidekke. På riksveinettet er det ca. 800 tunneler.

Hva vil statsråden gjøre for at veitunnelene i Norge ikke bare blir rassikre, men også driftssikre?


Les heile debatten