Munnleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med at Entra Eiendom selger eiendommer underhånden, med henvisning til at Postgården i Kristiansand ble solgt uten at den var annonsert

Datert: 16.01.2008
Svart på: 16.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I går avslørte Dagens Næringsliv at Entra Eiendom hadde solgt Postgården i Kristiansand uten at denne var annonsert til salgs. Dette er en eiendom til ca. 100 mill. kr. Helt hva prisen på eiendommen er, er det vel svært få som vet, i og med at den ikke har vært lagt ut til salgs.

I og med at dette har vært en lukket salgsprosess, har det skapt store reaksjoner blant eiendomsinvestorene i næringslivet. Det at noen få har fått muligheten, mens andre har måttet sitte på gjerdet og se på, har skapt reaksjoner.

Det er mange spørsmål man kan stille rundt dette, og ett av dem er jo hvorfor ikke Entra Eiendom har benyttet en åpen salgsprosess der alle kan få delta. Blant annet har Realia Utvikling sagt til Entra Eiendom at de er interessert i å kjøpe denne Postgården, uten at de har blitt kontaktet. Det er spekulasjoner om at dette er kameraderi og at det går litt på bekjentskaper, og det er en uryddig måte Entra Eiendom har opptrådt på.

Det er heller ikke noe nytt, at Entra Eiendom har opptrådt uryddig. Det er en knapp måned siden det var en sak i Stortinget om Riksrevisjonens undersøkelser som hadde avdekket uryddighet i Entra Eiendom. En del av dette er også sendt til Økokrim.

Da blir spørsmålet mitt til statsråden: Når Entra Eiendom selger eiendommer underhånden - er statsråden fornøyd med den prosessen som har vært rundt Postgården i Kristiansand?


Les heile debatten