Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å få et regelverk for bruk av veisalt som forhindrer forurensning av drikkevannskilder

Datert: 06.03.2008
Svart på: 12.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I en artikkel i avisa Nordlys 5. mars fremkommer det at bruk av veisalt medfører gift i drikkevann der drikkevannskilde og vei er nær hverandre. Det fremkommer også i saken at det heller ikke er nasjonale forskrifter som begrenser eller hindrer utslipp av veisalt.

Ser statsråden behov for å få et regelverk for bruk av veisalt som forhindrer forurensning av drikkevannskilder?


Les heile debatten