Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å styrke den private eiendomsretten slik at næringsutvikling kan skje i distriktene, med bakgrunn i at en eier av et turistanlegg ikke får byggetillatelse pga. reindriftsnæringen

Datert: 15.05.2008
Svart på: 21.05.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til oppslag i Troms Folkeblad 15. mai 2008, der det fremkommer at en eier av et turistanlegg ikke får byggetillatelse for et servicebygg pga. at reindriftsnæringen påstår at bygget er i et kalvings- og beiteområde.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke den private eiendomsretten slik at næringsutvikling også kan skje i distriktene, og mener statsråden at samiske interesser bør gå foran lokale behov?


Les heile debatten