Spørjetimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om at drivstoff produsert av EcoFuel pålegges avgift som mineralsk dieselolje, mens andre produsenter av miljøvennlig drivstoff får reduserte avgifter

Datert: 21.05.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Svart på: 28.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Selskapet EcoFuel produserer alternativt drivstoff basert på naturgass. Drivstoffet hevdes å være tilnærmet fritt for NOx- og partikkelutslipp samt gir relativt lavt CO2-utslipp. Ifølge VG 21. mai pålegges drivstoffet avgift som mineralsk dieselolje, mens andre produsenter av miljøvennlig drivstoff får reduserte avgifter. Produsentene har ventet på en avklaring rundt dette i 2 år, noe som harmonerer dårlig med Regjeringens offensive miljøretorikk.

Vil statsråden bidra til en rask og positiv avklaring i saken?


Les heile debatten