Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at vinterstenging av E6 over Kvænangsfjellet blir på et minimum, da hyppige stenginger grunnet lav bemanning og mangelfullt brøyteutstyr skaper problemer for fastboende, reisende og næringsliv

Datert: 01.03.2011
Svart på: 09.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Vinterstenging av E6 over Kvænangsfjellet skjer oftere og oftere. Årsaken er lav bemanning og mangelfullt brøyteutstyr. Hyppige stenginger skaper problemer mellom nord og sør, og medfører problemer for fastboende, reisende og næringsliv.

Hva konkret vil statsråden gjøre før neste vintersesong, slik at vinterstenging blir på et minimum?


Les heile debatten