Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette som sørger for mindre byråkrati i politisektoren, for derav å sørge for en økning i andelen årsverk som brukes i synlig operativ tjeneste

Datert: 14.11.2011
Svart på: 23.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Undertegnede viser til Nordlys 10. november hvor det kommer frem at en politijurist slutter som følge av stort byråkrati i politisektoren. Det vises videre til behov for økt tilgang på politiårsverk i synlig operativ tjeneste.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette som sørger for mindre byråkrati i politisektoren, for derav å sørge for en økning i andelen årsverk som brukes i synlig operativ tjeneste?


Les heile debatten