Spørjetimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre flytting av veitransport til bane og landtransport til sjø

Datert: 22.11.2012
Svart på: 28.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Flere tusen nye vogntog på veiene blir resultatet når utviklingen for gods går stikk motsatt vei enn det som er regjeringens ambisjon, men også et omforent politisk mål om mer gods på bane. CargoNet legger ned linjen Oslo-Malmø og varsler kutt på strekningen Oslo-Trondheim. Det er heller ingen tydelig økning når det gjelder flytting av godstransport fra land til sjø, også dette et politisk omforent mål, selv om det kommer en ny Nasjonal transportplan.

Hvordan vil statsråden sikre flytting av veitransport til bane og landtransport til sjø?


Les heile debatten