Spørjetimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden og regjeringa vil gjere framlegg om eller bidra til tiltak som kan sikre innsyn i kundelister til politikarar

Datert: 13.11.2013
Svart på: 20.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): I svarbrev til meg datert 6. november 2013 om opne kundelister skriv statsministeren: 'Jeg har forståelse for at allmennheten ønsker innsyn i denne typen opplysninger'. Ho viser samstundes til forvaltingslova sitt punkt om teieplikt som avgrensar dette. Ulike tiltak, lovendringar, praksisendringar i bransjen eller anna, kan bidra til det statsministeren har forståing for.

Vil statsråden og regjeringa gjere framlegg om eller bidra til tiltak som kan sikre innsyn i kundelister til politikarar?


Les heile debatten