Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Om hvilke faglige vurderinger eller faglige råd som ligger til grunn for regjeringens beslutning om å endre opplæringslova, slik at kristendommen gis økt vekt i (K)RLE-faget

Datert: 23.10.2014
Svart på: 05.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): For å sikre høy kvalitet på skolens undervisning er det avgjørende at innholdet i fagene bygger på kunnskapsbaserte, faglige vurderinger.

Hvilke slike faglige vurderinger eller faglige råd ligger til grunn for regjeringens beslutning om å endre opplæringslova, slik at kristendommen gis økt vekt i (K)RLE-faget?


Les heile debatten