Spørjetimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråd Høie er einig i at aukinga i private helseforsikringer gjer eit klassedelt helsevesen

Datert: 24.11.2016
Svart på: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): I 2011 var opposisjonspolitikar Høie, ifølgje NRK, 'bekymret for at økningen i private helseforsikringer fører til et klassedelt helsevesen, der de uten private ordninger bokstavelig talt havner bakerst i helsekøen. Det blir et klasseskille.' I valkampen 2013 fekk vi vete at med Høgre sitt forslag til helsereform, ville 'dagens helseforsikringer i hovedsak falle bort'. I 2016 hadde rekordhøge 481 000 privat helseforsikring.

Er statsråd Høie einig i at aukinga i private helseforsikringer gjer eit klassedelt helsevesen?


Les heile debatten