Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilke

Datert: 03.01.2018
Svart på: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Ulveflokkene i Norge er i områder der det ikke er sau på utmarksbeite. Skadene forårsaket på bufe er her tilnærmet null. Samtidig hadde vi tragedien sist sommer, der en eneste svensk ungulv forårsaket store tap utenfor sona. I nesten alle tilfeller er det svenske ulver som vandrer inn i beiteområdene vestover.

Er statsråden enig i vurderingene om at det derfor ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og kan han i så fall oppgi hvilke?


Les heile debatten